Vi står sammen i kampen mod madspild

PHENIX’ indsats

PHENIX tilbyder sin knowhow og erfaring på området med henblik på at:

  • minimere alle former for spild;
  • skabe nye forbrugsvaner og en fornyet tilgang til lagerhåndtering;
  • bidrage til overgangen til en cirkulær økonomi som en aktiv medspiller;
  • mobilisere de forskellige parter i dette fremtidsprojekt

Vi er på sin vis arvtagere til Lavoisier, for hvem ”intet går til spilde, intet skabes, alt forvandles.”
Vi arbejder således ambitiøst på at gøre skraldespanden undgåelig, ordi vi ved at der findes et utal af genanvendelsesmuligheder inden affaldscontaineren.
Vores mål er at gøre det lettere for vores kunder at få adgang til de forskellige kanaler (foreninger, lagersalg, genbrug …)

 

2014 – Året for kampen mod madspild (Europa)

Europa-Parlamentet vedtog i starten af 2012 en beslutning om at halvere mængden af madspild inden år 2025.

Madspild i tal

  • Madspild i EU (27): 89 mio. ton om året (svarende til 179 kg pr. indbygger)
  • Udsigter for 2020 (hvis vi ikke gør noget): 126 mio. ton (svarende til en stigning på 40 %)

Spildprodukternes oprindelse:

  • husholdning: 42 %
  • levnedsmiddelindustrien: 39 %
  • detailhandlen: 5 %
  • restaurationsbranchen: 14 %

Kilde: Europa-Kommissionen