Vi håndterer jeres samlede overskud af både fødevarer og nonfood-varer.  PHENIX hjælper jer med at reducere spild inden for rammerne af cirkulær økonomi.

Vores ydelser

PHENIX tilbyder et bredt udvalg af ydelser til iværksættelsen af konkrete indsatser for at genanvende produkter, der ellers var blevet smidt ud.

+ Få mere at vide
 • Analyse og optimering

  Består af 3 faser: Observationsfase, behovsanalyse og anbefalinger, implementering af løsninger og opfølgning.

 • Oplysning

  Personalet uddannes og instrueres i de konsekvenser, der er forbundet med madspild, i ’best pratice’ samt i deres nye arbejdsprocedurer.

 • Netværk af modtagere

  Vores brede netværk af modtagere samt vores kendskab til forsyningskæder gør, at vi altid kan finde den rette kunde til den rette mængde på det rette tidspunkt.

 • Internetplatform

  Vores innovative onlineværktøj skaber direkte kontakt mellem vores afsendere og modtagere.

 • Juridisk og skattemæssig overvågning

  Vores massive tilstedeværelse gør os i stand til at svare på alle dine spørgsmål vedrørende sundhed, jura eller skat.

 • CSR-strategi

  Vores arbejde tilpasses helt jeres CSR-strategi og jeres bæredygtighedsprincipper ved hjælp af konkrete indsatser til reduktion af spild og affald.Vores netværk mod affald :

Takket være vores centrale position på markedet, vores partnernetværk og vores internetplatform skaber vi direkte og vedvarende forbindelse mellem udbud og efterspørgsel på overskydende varer.